Voorbeeld inhoud

Uit de open kaftan

9,99

Artikelnummer: 978-9491-883-59-0 Categorie:


Klaas de Graaff (*1939) heeft zich in zijn meer dan veertigjarig werkzame leven bezig gehouden met maatschappelijke vraagstukken. Daarvan voor het belangrijkste deel voor het Nederlandse gevangeniswezen als leidinggevende. Uit de open kaftan is een gedicht naar aanleiding van het bekende werk Belijdenissen van Augustinus.

Hij verdeelt zijn werk in dertien delen, die hij boeken noemt. De auteur heeft zijn mening over het boek en de betekenis die het heeft voor de christelijke kerken buiten beschouwing gelaten. Het gaat hem erom dit werk voor belangstellenden in poëtische vorm om te zetten.

Over Klaas de Graaff
Voor de instandhouding van geestelijke verzorging in de penitentiaire inrichtingen was hij lid van de RK Raad voor het Justitiepastoraat, van de Interkerkelijke Stichtingen Nazorg Ex-gedetineerden en van Exodus waar onder andere re-integratie van ex-gedetineerden één van de belangrijkste doeleinden is.

Zijn dichterschap kwam onder meer tot uiting in de publicatie van vijf bundels: De vlucht in het woud (1977), Op zoek naar mijn vader (2012), Om met U te werken (2014), Mijn alibi vergeten (2014) en De laatste jas (2016).

Ook verschijnt regelmatig poëtisch werk van hem in het tijdschrift Schoon Schip en in Relevant. Daarnaast publiceerde hij zeven sociologische, sociaalhistorische en penologische werken, alsmede vele artikelen op deze terreinen. Hij houdt zich ten slotte bezig met verkenningen op het terrein van pastorale en diaconale zorg binnen zijn parochie.

Burg. Mollaan 41
5582 CJ Waalre

Tel. +31 40 2090101

KvK 76997030

Boeken met een hart

Uitgeverij Hub Dohmen/Heimdall:
van idee tot internationale distributie.

X